Hắc mào 2021 lứa 3: 1 chim non vip

ABB04202103

Giá: 19,000,000

Giới tính: Chưa xét nghiệm
Tuổi: 12 ngày
Xuất xứ: ABB Farm


Mô tả

Đây là dòng chim phát triển tại trại ABB Farm.

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm