Hắc mào 2021 lứa 1: 1 chim non

ABB04202101

Giá: 19,000,000

Giới tính: Trống
Tuổi: 2 tháng
Xuất xứ: ABB Farm


Mô tả

Hắc mào 2021 lứa 1: 1 chim non

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm