Hắc mào 2021 lứa 2: 2 chim non

ABB04202102

Giá: 19,000,000

Giới tính: Mái
Tuổi: 1 tháng
Xuất xứ: ABB Farm


Mô tả

Hắc mào 2021 lứa 2: 2 chim non (một mặt đen + một mặt trắng)

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm