Lứa 1: Chào mào xám tách đỏ to indo 2021

ABB09202101

Giá: Liên hệ

Giới tính: Chưa xét nghiệm
Tuổi: 15 ngày
Xuất xứ: ABB Farm

Mô tả

Đây là loại chào mào Xám khói có tách đỏ to như chim Indo.

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm