ABBHVF202101: Hoạch vàng đột biến (Chim mái)

ABBHVF202101

Giá: 19,000,000

Giới tính: Mái
Tuổi: > 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam


Mô tả

Đây là cá thể chim hoành hoạch vàng đột biến với đôi mắt đỏ Ruby chuẩn đẹp.

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm