Slider ABB Farm

Franchise

ABB Farm mong muốn hợp tác với tất cả các nghệ nhân trên toàn thế giới thông qua hình thức Franchise. Phương thức kinh doanh nhượng quyền của ABB Farm sẽ giúp các chủ Farm tiết kiệm thời gian, không phải “trả học phí”. Hơn nữa,ABB Farm không ngừng xây dựng thương hiệu sẽ giúp chủ Farm không phải chật vật, “đau đầu” tìm cách thu hút khách hàng tiềm năng, tiếp cận chính xác khách hàng mục tiêu. Khi đăng ký hình thức Franchise này của ABB Farm, bạn sẽ được

  1. Hỗ trợ giá đầu tư con giống chất lượng từ ABB Farm = 30% giá ABB Farm bán ra thị trường
  2. Được đào tạo kỹ thuật chăm sóc, phát triển mô hình bền vững
  3. Được tư vấn thiết kế và thi công Farm miễn phí
  4. Được quảng bá hình ảnh Farm, sản phẩm miễn phí trên các hệ thống của ABB Farm
  5. Được chia sẻ các con giống chất lượng: “ĐỘC” + “ĐẸP” + “LẠ”