Bộ sưu tập chim màu vàng họ bulbul

ABB Farm giới thiệu một số loại chim đột biến màu vàng thuộc họ Bulbul đang được bảo tồn và phát triển. Trong đó kể đến nhiều loại rất phổ biến ở Việt Nam: Chào mào núi; Hoành hoạch vàng; Hoành hoạch thơm; Chào mào núi đầu đen…

Hoàng mào ABB FARM 2021

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm