Bông lau vàng đột biến nhập trại ABB Farm

Đây là loại chim đặc biệt với bộ to, chim đột biến có màu vàng. Thái Lan đã sử dụng nguyên liệu này để tạo ra chào mào vàng. ABB Farm tiếp tục nhập trại thêm loại nguyên liệu này.

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm