Chào mào sư tử – Dòng chim siêu quý hiếm

Chào mào sư tử sở hữu vẻ đẹp với phần lông cổ và tách trắng phát triển mạnh khi bước sang năm tuổi thứ 2, tạo lên phần thân trên to ra. Chính bởi điều đó mà nhìn giống bờm của sư tử. Có một số loại khác là chào mào họng ếch nhưng không thể so sánh về dáng bộ bên ngoài với dòng Chào Mào Sư Tử được.

ABB Farm là trại duy nhất tại Việt Nam đang nhân giống dòng chim siêu quý hiếm này.

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm