Chào mào xám top tách đỏ indo

CHÀO MÀO XÁM TOP INDO là loại chim đặc biệt quý hiếm. Sản phẩm là kết quả lai tạo trong môi trường bán tự nhiên. Vể đẹp hiếm có tại ABB Farm.

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm