Chào mào yếm khít bản to đã có hậu duệ

Đây là chú chim đặc biệt với bộ Yếm khít bản to rất đẹp. Kiểu chim này đã có trên hình ảnh của nhiều logo, sách vở…Chim tiếp tục phát triển để cho ra các chú chim như ý.

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm