Hoành hoạch thơm đột biến nhập trại ABB Farm

Hoành Hoạch Thơm là loại chim có ngoại hình rất đặc biệt với phần đầu có các sợi lông vàng đẹp. Phần thân của loại này có màu tối hơn và giống màu của lá cây. Giọng hót rất đặc trưng vui tai. Để sở hữu được loại hoạch thơm đột biến là không dễ bởi 1000 con mới có thể tồn tại 1 vài cá thể. Cũng như các loài chim khác, hoạch thơm đột biến rất đa dạng: Con thì đột biến toàn thân chân mỏ hồng; mắt đỏ…có con lại chân mỏ đen. ABB Farm tiếp tục bảo tồn các loại gen quí nên cho nhập trại cá thể hoành hoạch thơm đột biến chân mỏ đen dưới đây:

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm