Hot: Chào mào sư tử!! Thế giới có mấy cặp?

Đây là loại chào mào đặc biệt hiếm. Với thân hình rất dễ nhận biết bởi cái họng và hai má trắng phát triển phồng lên. Khi nhìn vào sẽ thấy đầu lớn hơn thân ->Có lẽ thế nên gọi là Chào mào sư tử. Xem video tại đây

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm