VIP! Chào mào núi cổ đỏ Đột Biến hiếm gặp

Chào mào núi cổ đỏ phân bố chủ yếu tại Đông Nam Á.

Số lượng cá thể đột biến rất hiếm gặp.

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm