Xuất trại ABB Farm: Trao trảo đột biến màu xám top đi Bangkok

Đây là cá thể chim trao trảo đột biến với toàn thân màu xám rất đẹp được nghệ nhân Bangkok, Thái Lan quan tâm. ABB Farm đã xuất sang Bangkok.

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm